29 januari, 2016 Av Anton Av

Vad är karenstid (kattförsäkring)?

De flesta kattförsäkringar har något som kallas för karenstid. Det betyder att det måste gå en viss period från den dagen då försäkringen tecknas till att ersättning går att få från försäkringen. Detta exempelvis i det fall som katten behöver veterinärvård eller avlider.

Med anda ord kan en kattägare som tecknar en försäkring den 1:a januari inte alltid få ersättning från denna den 5:e januari trots att man har kattförsäkring.

Helt lätt är det inte att sätta sig in i alla försäkringsavtal och jämföra kattförsäkringar. Enligt Konsumentverket har även antalet djurförsäkringsärenden som anmält till Allmänna Reklamationsnämnden ökat de senaste åren. Enligt dem är just grundproblemet att försäkringstagaren har svårt att greppa avtalen.

En av de punkter som försäkringstagarna ofta missar är vad försäkringsbolaget har för avtal gällande karensdagar.

Det är framförallt två punkter som skiljer försäkringsbolagen gällande karenstid.

Karensdagar:

I en jämförelse av kattförsäkringar som genomförts av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå visar det sig att det vanligaste är att det är 20 karensdagar på en kattförsäkring. Av 9 jämförda försäkringsbolag är det enbart ett bolag som inte har denna gräns. En av de punkter som försäkringsbolaget Svedea lyfter fram på sin hemsida, Svedea.se, är just att de valt att ta bort karensen helt och hållet. Det gör alltså gör att det går att få ersättning från dag ett efter att försäkringen tecknats.

Det finns även andra försäkringsbolag som erbjuder försäkringslösningar helt utan karenstid men i detta fall måste vissa krav vara uppfyllda. Exempelvis kan det vara att försäkringen ska ha tecknats inom en viss ålder på katten, att veterinärvårdsintyget inte är äldre än en viss gräns och att man inte haft katten i sin ägo mer än ett visst antal dagar.

Hos vissa försäkringsbolag finns alltid karenstid, hos vissa finns det ofta även om det går att komma från, och hos ett finns karenstiden inte alls.

Smitta eller sjukdom under karenstid:

De försäkringar som har karenstid skiljer sig mot varandra gällande smitta. Om katten blir sjuk eller behöver akut veterinärvård ersätts inte dessa kostnader hos något av dessa bolag. Men när det kommer till smitta som skett under karenstiden finns olika avtal. Om en veterinär fastslår att sjukdomen som katten har är på grund av en smitta som katten fått under karenstiden betalas i vissa fall inte någon ersättning ut. Det är däremot färre försäkringsbolag som har denna regel än som inte har den.

Är det viktigt?

Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när en kattförsäkring ska tecknas. Det gäller allt från självrisk och ersättningsbelopp till karenstid och eventuella undantag från försäkringsskyddet. Vad man ska prioritera är helt beroende på vad man som kattägare själv anser vara viktigast. Det viktiga är däremot att alltid vara insatt i vad för slags försäkring man tecknar och vilket skydd den ger.

I fallet med karenstid är det alltså relativt stor skillnad. Hos vissa försäkringsbolag är katten helt oförsäkrad under de första 20 dagarna. Även om smitta skulle ske under den tiden men sjukdomen utlösas efter karenstiden är risken att ersättning uteblir.

Samtidigt finns det bolag där det går att komma från karenstiden genom att uppfylla vissa krav och ett bolag där det inte är någon karenstid alls.

Om sedan karenstid ska vara det som avgör val av kattförsäkring är enbart upp till kattägaren att avgöra. Huvudsaken man är insatt i förskäringens olika delar.